The Fugue Book per Ton Ferret

The Fugue Book converteix el lector en autor i protagonista del mateix relat que està llegint i els seus amics a la vida real en personatges de ficció. Uns i altres l’assetgen obsessivament en una trama adés violenta, adés sensual: amb crims, enveges (incloent-hi les literàries), falses atribucions d’autoria i agres disputes en fòrums i xarxes socials. Escapant-se d’ell mateix, el lector experimenta la solitud i l’erosió del jo en l’era digital.

Publicada l’any 2008 coincidint amb l’eclosió de Facebook, The Fugue Book és una proposta narrativa que s’inspira en la literatura d’heterònims (Pessoa, Torrente Ballester, Cortázar). Tècnicament es basa en la idea de remescla o mashup i integra elements tan diversos com les API de Facebook, aplicacions en llenguatges PHP i Javascript, correus electrònics automàtics, autogeneració de PDF o síntesi de veu, sempre amb la paraula com a eix vertebrador. Va obtenir la Menció Vicent Ferrer del premi Ciutat de Vinaròs.

The Fugue Book

Podeu veure aquest vídeo amb què va ser presentat a l’E-Poetry 2009.


filed under: