La primera escissió

Quina fou la primera escissió en el Club Salnitre? Els moviments socials, la forta transformació que ha viscut el país en les darreres dècades, la presa de consciència col·lectiva, l’apoderament de les classes populars, etcètera (i aquest etcètera cal llegir-lo amb fidelitat a la literalitat del terme) tenen un impacte innegable sobre les tendències literàries. És en aquest context estructural i en els avenços tecnològics on rau la resposta a la pregunta que obre aquest escrit. Nogensmenys, els estudis de geolocalització que he compartit durant anys amb Germà Villas han aportat a la comunitat científica nombroses pistes que corroboren l’afirmació precedent, per més que em dolgui, puix que aquest tàndem tan profitós (en què, a petició de Germà, jo sempre anava davant) s’ha enferritjat per sempre més i ara llangueix, inútil i rovellat, a l’entrada del magatzem de ferralla de la memòria. Read more