Serclània

Aquesta activitat consistirà a crear el poble de Serclània, descrit per grans escritors de la literatura catalana.

Ara mateix, però, no té cap habitant, no figura al mapa i ningú no n’ha escrit mai res. Oh!

Quan acabem el taller, Serclàndia hauria de tenir almenys unes desenes d’habitants, potser algunes cases, monuments o fets. I hauria de ser present en l’obra completa d’alguns dels nostres grans escriptors.

Comencem?

  • Donem vida a Serclània
  • I que ens la descriguin escriptors (amb un cert grau d’entropia)