sobre l’obra

Obra escrita per Ton Ferret, l´any 2008 i publicada inicialment en l’entorn Facebook, del qual aprofitava la possibilitat de crear programes que interactuessin amb les dades personals. En restringir-se aquesta possibilitat tant legalment com tecnològica, l’obra va anar perdent característiques. La darrera versió en entorn Facebook i amb tecnologia Flash es va poder veure l’any 2016 a l’exposició Paraules pixelades a l’Arta Santa Mònica. La versió actual ha estat reescrita per a l’entorn WordPress.

S´hi utilitzen els recursos següents:

WordPress

Theme Bones adaptat. Llicència WTFPL

Els recursos de síntesi de veu Vozme. i Responsive Voice

Un script gratuït de Levitated.net Fake-space Series.

Un script Simple Text Spinning Effect.

Un efecte sonor de Soundsnap corresponent a J. Leonard.

Una plantilla del directori Oswd.

Una plantilla Usebootstrap.

Una plantilla ZeroGrid.

Diversos plugins amb implicacions estètiques: Easy Textillate ,Image Hotspot by DevVN, ResponsiveVoice Text To Speech i Typing Effect.