Crèdits

Anton Ferret Baig
Sitges, segona quinzena d'agost de 2006
Menció Vicent Ferrer (1.000 €) al 2n Premi Internacional Ciutat de Vinaròs de Literatura Digital
Als de casa, per les moltes hores d'estiu que els ha pres la Comallega.

Imatges:
Ruurmo
Jtoledo
Marcos
Jasonunbound
Flah
Aguerra