Usa’m musa ha estat escrit i programat per Anton Ferret entre 2020 i 2021.

Per escriure Usa’m musa ha fet servir WordPress i la plantilla Libretto, que ha modificat.

També cal remarcar l’ús d’algunes extensions de WordPress:

Collapse-O-Matic
Easy Textillate
Hover Effects
Responsive Voice Text To Speech
Text Effect Shortcodes
Typing Effect

Addicionalment, l’autor ha adaptat els scripts següents:

PHP Markov Chain text generator 1.0
Copyright (c) 2008-2010, Hay Kranen
Llicència MIT / X11

IT Bullshit Generator (hungarian language)
Autor: Toth Zoltán
Llicència MIT / X11