Aquest web conté alguns experiments de literatura digital de l’Anton Ferret:

Del mateix autor, també hi podeu trobar apunts sobre literatura digital i qüestions relacionades.

I d’altres autors, l’obra Senzillament dic, de Deena Larsen, traduïda pels estudiants del Màster en Literatura en l’era digital (UB), promoció 2006-2009.